Några år bakåt i tiden var det fråga om att ha en webbplats och om att sedan använda tjänster och artiklar som ägdes av någon annan. Detta har man allt mer börjat frångå. Kanske är det ett direkt resultat av de åtstramningar Google genomfört i syfte att rensa sökresultaten från skräp och dålig SEO. Digitala byrån i Stockholm har kunnat observera hur allt fler företag väljer att själva äga de sidor som används och det är inte ovanligt att ett och samma företag kan drifta ett par tusen sidor från en och samma webbplattform.

Att hantera en sådan webbplattform kräver en hel del engagemang och om man har valt ett begränsat system att bygga webbplattformen å, kan man snabbt växa ur det CMS som en gång verkade förträffligt. Webbyrån jobbar i huvudsak med Drupal och har i och med strukturen och öppenheten i systemet betydligt större möjligheter än andra att åstadkomma stabila och framtidssäkra webbplatser.

Drupalbyrå i Stockholm

Eftersom Drupal inte begränsats utan har öppen källkod som kan skrivas om och utvecklas helt efter behov, är det någonting som webbyrå Stockholm satsat hårt på. Under åren har de levererat komplexa webbplatser som hanterar stora antal sidor och funktioner. Ett av de största Drupalbaserade projekt som genomförts var en dansk kommuns webbplats där webbyrån byggde en struktur som hanterade över tusen sidor och som dessutom hade flera hundra användare med olika behörighet.  Vill du ha den bästa webbutvecklingen ska du prata med webbyrån i Stockholm som också finns i Malmö.