Att skrota en bil är någon man sällan gör, och därför kan det lätt uppstå frågor och funderingar då man ska göra det. Om man ska skrota bilen i Enköping är det bra att kolla upp sina alternativ innan och läsa igenom villkoren för de olika alternativ som finns för bilskrotning. Här nedan finns information om de vanligaste funderingarna då man ska skrota bilen i Enköping.

Kostnad och betalning vid skrotning av bil

Det vanligaste då man lämnar in sin bil för skrotning är att man inte betalar någonting alls. Ibland behöver man inte betala någon för hämtning heller förutsatt att bilen befinner sig inom ett visst område. Det första man kan göra är helt enkelt att bestämma om man vill lämna bilen själv eller om man vill att den ska bli upphämtad, eftersom kostnaden för detta kan skilja sig åt hos de olika bilskrotarna.

Gällande betalning finns det sedan 2007 inte längre någon skrotningspremie, så man får oftast ingenting betalt för att skrota sin bil. Däremot kan man få tillbaka pengar från Transportstyrelsen eller sitt försäkringsbolag om man har innestående fordonsskatt eller försäkringspremie.

Skrotning av utlandsregistrerad bil

Att skrota en utlandsregistrerad bil i Enköping ser lite annorlunda ut, men går oftast bra. Det är några steg som gås igenom för att auktorisera skrotning av en utlandsregistrerad bil:

  • Ägaren ansöker om ett skrotningsintyg från en auktoriserad bilskrot.
  • Skrotningsintyget fylls i, stämplas och signeras.
  • Intyget skickas tillbaka till bilens ägare.
  • Skrotningsintyget och bilens registreringsskyltar skickas till ansvarig myndighet i landet där bilen är registrerad.

En utlandsregistrerad bil kan efter denna process skrotas i Sverige utan problem.

Hämtning och lämning hos bilskrot i Enköping

Många bilskrotare erbjuder gratis hämtning av bilen inom ett visst område, och därför är det bra att kolla upp innan att den bilskrot man valt också har gratis hämtning i Enköping. Om man föredrar att själv lämna sin bil går detta oftast bra, men det är viktigt att den som är registrerad som bilens ägare också är den som lämnar av bilen. För att någon annan ska kunna lämna av bilen behövs en fullmakt som är undertecknad av bilens ägare.