Lär dig mer om stambyte i Stockholm via dessa frågor och svar.

Hur vet man att stambyte måste ske?

  • Löpande inspektion
    Stammarna behöver bytas efter 30 – 50 år. Hur länge man kan vänta beror framförallt på underhåll av dem samt hur kraftigt de utsätts för slitage. När det börjar närma sig byte väljer många fastighetsägare att genomföra löpande inspektion, exempelvis vart femte år. Det finns även företag i Stockholm som enskilt jobbar med oberoende inspektioner. Upptäcks för stort slitage planeras stambytet in.
  • Vid skador
    Uppstår vattenskador i en fastighet sker en undersökning kring vad som ligger bakom skadan. Om det visar sig vara stora skador på stammarna kan det leda till ett byte.

Vilka företag i Stockholm utför stambyte?

Byte av stammar är generellt den största renovering som genomförs på en fastighet. Det omfattar flera olika hantverksgrupper så som snickare, plattsättare, VVS-personal och elektriker. Flera företag i Stockholm som specialiserat sig på stambyte har därmed dessa hantverksgrupper ”under samma tak”. Andra företag väljer att hyra in personal från olika företag beroende på vad som behövs till det specifika arbetet. De allra flesta kunder väljer däremot totalentreprenad. Med det menas att företaget tar hand om hela processen oavsett vilka hantverksgrupper som behövs.

Kan jag använda ROT?

Ja, men bara som privatperson.

Om renoveringen sker i en hyresrätt eller bostadsrätt så är det fastighetsägaren som står för kostnaden. Detta antingen som företag eller förening. De har inte rätt till ROT-avdrag. En privatperson som behöver byta stammarna på en villa kan däremot få avdraget.

Vad kostar det?

Ett företag i Stockholm anger ett riktpris på 300 000 kr – ett annat företag anger 250 – 450 000 kr. Det är en rad faktorer som avgör priset. Det bästa är att kontakta ett par företag i Stockholm som utför dessa renoveringar och be om offert.

Kan hyran höjas efteråt på en hyresrätt?

Ja, det är vanligt att hyresrätter får högre hyra efter ett stambyte. Det beror däremot inte på själva bytet utan på att fastighetsägaren ofta höjer standarden i badrummet. Höjning, utöver normala höjningar, får nämligen inte ske om inte en standardhöjning skett.

Är det en bostadsrätt är det helt och hållet föreningens ekonomi som avgör eventuell höjning. Det vanligaste är att ett lån tecknas för renoveringen – som därmed påverkar månadskostnaden.