Ett hjärtstopp är mer vanligt än man tror, det kan hända när som helst och var som helst. Ju tidigare hjälpen startas desto högre blir chansen att den skadade överlever. Det räddar liv att veta hur man ska bete sig och vad man ska göra om man ser någon drabbas av hjärtstopp. HLR, hjärt och lungräddning, är den teknik man ska använda sig av. Hur ger man någon HLR och var kan man gå en HLR kurs?

Hur man ger hjärt- lungräddning

Innan man börjar är det viktigt att man avgör om personen är medvetande genom att lätt saka personens axlar och kontrollera andningen om personen inte vaknar. Om personen andas onormalt så ska man påbörja HLR. Onormal andning är när andetagen inte kommer regelbundet eller om andningen låter suckande och gles. Därefter ska man ringa 112 och påbörja hjärt-lungräddningen.

Det första steget är att göra bröstkompressioner genom att trycka på personens bröstkorg med händerna för att få igång blodcirkulationen. Det andra steget är att blåsa in luft i personens lungor via munnen för att ge syre. De två stegen växlas med jämna mellanrum.

Mer detaljerad beskrivning:

  • Lägg personen på rygg på marken
  • Ge bröstkompressioner, tryck 5-6 cm djupt med en takt på 100 – 120 tryck/minut. Ge 30 tryck
  • Blås in luft från din egna mun till den medvetslösa så att bröstkorgen höjer sig. Ge två inblåsningar
  • Upprepa kompressionerna och inblåsningarna så länge som möjligt

HLR kurs för företag och organisationer

Det är viktigt att så många som möjligt vet hur man gör hjärt-lungräddning för att ge mer trygghet både i samhället och på arbetsplatser. Därför är det en bra idé att gå en kurs i HLR med sitt företag, organisation eller bara som privatperson för att bli instruerad och lärd av certifierade instruktörer. På kurserna blir man lärd vanlig HLR, men även HLR för barn och hur man placerar någon i stabilt sidoläge. Efter utbildningen bör man få ett certifikat att man har genomfört kursen samt affischer som visar HLR så man kan sätta upp det i sin närhet. Hjärt och lungräddning räddar liv, boka en kurs för att hjälpa någon i nöd.