Om du är missnöjd, flyttar eller av annan anledning vill byta personlig assistans finns flera vägar att gå. Du har alltid rätten att säga upp avtalet och byta utförare oavsett orsak.

Varför behöver man byta personlig assistans?

 • Du har flyttat
  En del assistansbolag finns över nästan hela Sverige. Skulle du flytta kan du få hjälp med kontaktuppgifter till det lokala kontoret på den nya orten. Du kommer därmed få assistans från samma assistansbolag men av en annan lokalavdelning. Men en del bolag har bara kontor i vissa delar av landet vilket innebär att du kan behöva byta personlig assistans vid byte av ort. Använd assistansförmedlare (se nästa rubrik) eller sök på egen hand upp passande assistansbolag och genomför sedan bytet.
 • Du är missnöjd med hjälpen du fått
  Är du missnöjd med den hjälp du får bör du i första hand kontakta ditt nuvarande assistansbolag och påtala vad du skulle vilja få ändrat. Kan de inte möta dina behov kan det vara bättre att byta personliga assistans och därmed få hjälpen från ett annat bolag.
 • Dina behov har ändrats – Kompetensbehovet också
  Det är dina behov av hjälp som till största delen styr vilket assistansbolag som anlitas. Detta utifrån att de behöver ha kompetens och utbildning utifrån brukarens behov. Men dina behov kan ändras och det kan därmed innebära att assistansbolaget inte längre har korrekt kompetens som krävs.

Byte av assistans via assistansförmedlare

Om du inte vet vilket assistansbolag du vill byta till kan assistansförmedlare vara en smidig lösning.

 • Första steget är att ha ett samtal med assistansförmedlaren. Eftersom de är objektiva i frågan av val av bolag kan du med fördel nämna varför du vill byta personlig assistans. I vissa fall kan det vara helt avgörande för vilka bolag de sedan kommer att rekommendera. De gör sig en bild av ditt behov och jämför detta sedan mot de assistansbolag som de har med i deras jämförelse.
 • Andra steget är att förmedlaren presenterar passande bolag utifrån din profil. Du kan sedan välja något av dessa. Men du har inte krav att välja – det är enbart en presentation som sker utifrån förmedlarens kunskap och samarbeten.

Byte direkt via assistansbolaget

Om du vet vilket assistansbolag du vill byta till kan kontakt tas direkt med detta bolag. De hjälper dig sedan med att byta personlig assistans och tar ansvar för administrationen genom hela processen.

 • Första steget är att kontakta assistansbolaget och diskutera det nya upplägget. När ska bytet ske och vilket behov finns av hjälp? I vissa fall kan det även vara bra att förklara varför bytet sker men det finns inget krav på att detta måste nämnas.
 • Andra steget är att det nya assistansbolaget tar kontakt med ditt nuvarande. På detta sätt kommer de få ta del av den information som behövs för att en enkel överflyttning ska kunna ske. Därefter kan det nya assistansbolaget påbörja arbetet.