Vad behöver barn veta om hemlarmet?

Ska barnen få koden till hemlarmet eller är risken att alla vänner snart vet koden? Vad behöver de kunna och vad behöver de inte kunna för funktioner på larmet?

Ett hemlarm ska ge säkerhet åt hela familjen, både barn och föräldrar. Hur gammal barnen ska vara innan de får trycka på manöverpanelen är däremot helt beroende på mognad och ålder. Som vuxen bör man även fundera över vilka funktioner som är nödvändiga att lära ut – och vilka man inte bör lära ut.

Larmbricka istället för kod

Alla hemlarm kan larmas av via larmbricka eller kod. Både bricka och kod kan enkelt spärras via ”Mina Sidor” på larmbolagets hemsida eller via en app. Till de yngre barnen är det bäst att ge ut en bricka. En kod kan lätt spridas till vänner och bekanta medan en bricka är en fysisk enhet.

Brickan kan registreras på barnets namn, i appen, vilket gör att man som vuxen direkt ser i appen när barnet kommit hem från skolan och larmat av. Därmed skapas även en extra säkerhet utifrån att man kan se när på dagen/natten de kommit hem.

Larm vid olyckshändelse eller brand

Så länge som barnet inte är ensamt hemma behöver varken larmbricka eller kod lämnas ut. Däremot finns fördel i att alla i familjen kan hantera SOS-knappen. En knapp som benämns olika på olika hemlarm men som i korthet innebär att larmbolaget kontakts vid akut behov av hjälp. Det kan vara brand och inbrott likväl som behov av sjukvård.

Det kan exempelvis vara att två knappar ska hållas inne samtidigt varpå larmbolaget kommer att ringa upp ett förutbestämt nummer för att verifiera larmet. Om ingen svarar skickar de väktare till bostaden för att bistå med hjälp. I vissa fall sker kommunikation direkt via larmsystemet med larmbolaget.

Prova – Skapa trygghet

Att alla i familjen provat larmet är viktigt. Ring till larmbolaget och säg att ni kommer testa ert hemlarm och att någon utryckning därmed inte behöver ske inom en viss period. Därmed kan SOS-knappen testas och även olika inbrottslarm. Det är en trygghet för både barn och vuxna att veta hur larmet låter, hur man kan aktivera det och vad som händer. Det enda som inte sker i detta fall är väktarutryckning.