Oavsett relation så kommer tillfällen som är svårare och som man tillsamman måste ta tag i. Men vad händer om ni inte tar er igenom svårigheterna? Eller om inte vet hur ni ska gå framåt i relationen? Det är då som parrådgivning kan utnyttjas. Ett tillfälle då ni som par träffar en utbildad samtalsterapeut i Huddinge för att hitta nya perspektiv och vägar framåt.

Olika inriktningar av parrådgivning

Parrådgivning kan, i likhet med de flesta terapier, ges med olika inriktningar. Man bör därmed kontrollera hur psykologen jobbar om man önskar en specifik arbetsmetod. Bland de vanligare metoderna finns EFT, IBCT, KBT och IMAGO.

Vad kostar parrådgivning?

Vad det kostar beror på vilken aktör man väljer att gå till. Svenska Kyrkan erbjuder rådgivning och enskilda samtal utan kostnad men här finns en viss begränsning av tider och inriktning. Det vanligaste är att man vänder sig till någon aktör som har avtal med den kommun man bor i. Om ni exempelvis bor i Huddinge kan ni kontakta Huddinge kommun och från dem få en lista på alla lokala företag som kommunen erbjuder inom det ”fria vårdvalet”. Just i Huddinge kostar det 255 kr per tillfälle men detta kan variera mellan olika kommuner. Det finns kommuner i Stockholm där kostnaden är 450 kr per gång. Oavsett är detta betydligt billigare än om man behöver betala fullt pris till den psykolog eller beteendevetare som erbjuder hjälpen.

Väntetid för att boka terapeut

Vänder du dig till en privat aktör (och är beredd att betala fullt pris) kan tider gå att få redan dagen efter. De flesta vill däremot utnyttja ”subventionen” som ges via vårdvalet (kundvalet). I detta fall kan det skilja något mellan olika kommuner. I Huddinge anges att tid generellt kan gå att få inom ett par veckor. Men det kan ibland vara väntetid på någon månad.

Ingen remiss för terapi

Det behövs ingen remiss för att gå på parterapi. Det är bara att vända sig till någon familjerådgivare som ingår inom kundvalet i ditt landsting. Kom ihåg att du behöver vara skriven i kommunen för att kunna ta del av subventionerade priset. Parrådgivning kan ibland gå under namn som familjerådgivning eller parsamtal. Men det är i grunden samma sak – att få hjälp med att kommunicera och hitta lösningar som bär relationen åt rätt håll.