I en större stad som Stockholm så handlar till mångt och mycket om en ren djungel så det kommer till att välja bland olika tjänster. En minerad sådan. Ska man som husägare i Stockholm anlita professionell hjälp för någon typ a renovering, någon tillbyggnad eller en ren nybyggnation så finns det ett enormt urval av företags om är villig att åta sig jobbet – företag där kvaliteten dem emellan är minst sagt varierande och där en del – tyvärr – är att anse som rena skojare.

Det finns ett gemensamt startskott för många företag och detta i form av att regeringen tog beslutet om att införa rot-avdraget. I och med att du som husägare i Täby plötsligt kunde anlita en målare, dra av – då 50- numera 30% – av den totala arbetskostnaden så ökade efterfrågan och i och med det så föddes också fler företag. Logiskt, och på många sätt väldigt bra – fler arbetstillfällen, chans till billigare service och en avsevärd minskning av de svarta jobben som innan rot-avdraget var vanligt förekommande.

Men, som sagt, det stora urvalet av verksamma företag gör det även svårare för en konsument att hitta rätt; man kan lika gärna sätta foten fel, anlita en målare till huset i Täby och få ett riktigt fuskjobb på helgen. Tyvärr. Lösningen ligger hos kunderna själva som på egen hand måste göra det så kallade detektivarbetet och kolla upp vilka företag som håller god kvalitet. Vi kan ta detta steg för steg för att underlätta och för att visa hur en sådan undersökning kan se. Vi säger att du ska måla om ditt hus i Täby och behöver hjälp av en målare. Så här hittar du rätt!

1) Kontakta flera stycken. Du börjar med att kontakta flertalet målare och ta in offerter. Dessa ställer du sedan mot varandra.
2) Ta bort den billigaste och den dyraste målaren. Flera företag inom hantverksbranschen jobbar med lockpriser och här måste du använda ditt sunda förnuft. Du får vad du betalar för. Den dyraste offerten kan du också kasta; en alltför dyr prislapp är ingen garanti på ett perfekt jobb.
3) Referenser. Du besöker några av de målare som finns kvar efter din initiala sållning och ber dessa om nummer till tidigare kunder. Ring dessa och ring så många du orkar.
4) Skriv kontrakt. Se till att priset är skriftligt och släpp inte in din målare i huset i Täby förrän detta är fastslaget. Du ska inte drabbas av en massa extrakostnader.