Det kan finnas många olika anledningar till att ett behov av socionombemanning uppstår. Till att börja med är det idag socionomerna som sitter på trumfkortet på arbetsmarknaden. Det är deras marknad och de kan ofta diktera villkoren i hög utsträckning. Därför kan det ofta vara svårt att tillsätta tjänster där det finns krav på att den sökande ska ha en socionomexamen. Då är bemanning ett bra alternativ till en traditionell anställning.

Dessutom är socionombemanning en smidig lösning när det plötsligt uppstår arbetstoppar som är av det tillfälliga slaget. Bemanningsföretaget kan då vara behjälpliga med att ta fram lämpliga kandidater för det aktuella uppdraget. Det är trots allt långt ifrån alla socionomer som har den erfarenhet och kompetens som krävs för att arbeta via bemanning. Kravställningen är ofta högre än i normalfallet då utredningarna generellt sett är mer specifika. Dessutom kan det finns specifika krav på exempelvis språkkunskaper eller andra kompetenser.

Detta är bara två av de viktigaste skälen till att många uppdragsgivare väljer att lösa sitt behov av socionomer via bemanning. En komplett lista över fördelar med denna lösning skulle såklart kunna göras betydligt längre än så här!

Fler fördelar med socionombemanning för er som uppdragsgivare

Det finns ett antal olika bemanningsbolag i Sverige som specialiserar sig på socionombemanning. Som uppdragsgivare känns det ofta självklart att vända sig till just dessa bemanningsföretag när man har ett behov av att bemanna upp med socionomer. Fördelarna med att vända sig till en specialist på bemanning med socionomer inkluderar bland annat dessa:

  • Som uppdragsgivare får ni skyndsam tillgång till socionomkonsulter
  • Det är möjligt att kalla in en kompetent person med ganska kort varsel
  • Ni kan få precis den kompetens som ni för närvarande har behov av
  • De konsulter som kommer in är såväl kompetenta som motiverade
  • Ni kan vara flexibla angående hur omfattande uppdraget ska vara
  • Socionomkonsulterna vidareutbildar sig på löpande basis och utvecklas ständigt
  • Ni får en personlig kontakt på bemanningsbolaget som hjälper er att hitta rätt person

Som ni märker finns det många stora fördelar med att lösa bemanningen på detta sätt. Kontakta därför en specialist på bemanning med socionomkonsulter idag för att diskutera ert behov!