Ozongeneratorer producerar och utsöndrar ozongas i luften. Detta görs i syfte att avlägsna de otrevliga odörer som kan förekomma i till exempel en bostad. Ozonet tar kål på mikroorganismer och gör inomhusluften steril. Dessa maskiner kan därmed användas i såväl bostäder som i företagslokaler och på andra platser.

Det är dock viktigt att du som användare vidtar vissa säkerhetsåtgärder när du använder en sådan här maskin. För om den inte används på rätt sätt riskerar den att skada såväl människor som eventuella husdjur. Du behöver dock inte oroa dig – vi går igenom hur man säkert använder ozongeneratorer nedan! Men hur fungerar dessa maskiner egentligen? Se vidare om ozongeneratorer via ozoneair.se.

Dessa maskiner kan fungera på ett av följande sätt

Som vi redan har varit inne på fungerar dessa maskiner genom att de släpper ut ozon i luften. Ozonet binder an till dammpartiklar och andra mikroorganismer i luften. Generatorn producerar vanligtvis ozongas genom att bryta ner de syremolekyler som finns i luften. Genom att elektrifiera dessa molekyler delas dem och bildar ozon. Ozonet dödar sedan allt från mögelsporer till rökpartiklar.

Det finns även en annan variant av ozongeneratorer som fungerar på ett lite annorlunda sätt. De maskinerna fungerar istället på så vis att solens UV-strålar delar syreatomerna och bildar ozon. Detta är förvisso en naturlig mekanism som förekommer ute i det fria. Den är dock betydligt mer ovanlig i maskiner av detta slag.

Så använder du ozongeneratorer på ett säkert sätt

Dessa maskiner bör hanteras på ett varsamt och säkert sätt. För om du inte använder maskinen på rätt sätt utsätter du dina familjemedlemmar och husdjur för fara. Därför bör du lära dig att säkert använda din maskin innan du sätter den i arbete.

Till exempel bör du:

  • Säkerställa att alla levande varelser har lämnat rummet innan du slår på maskinen.
  • Avlägsna viktiga föremål såsom konstverk eller dyra kläder från rummet före användning. Detta då ozonet eventuellt kan skada föremål av vissa material.
  • Äntra inte det rum som har behandlats förrän först en timme eller två efter att maskinen har slutfört behandlingen. Läs tillverkarens instruktioner hur lång tid du bör vänta för att låta ozongasen försvinna ur luften.