Alla kommuner har information på deras hemsida kring hur processen går till kring att få personlig assistans. För dig som bor i Gävle (och närliggande städer i Gästrikland) finns tydlig information att läsa på Gavle.se. Så här hittar du rätt:

Sök rätt sida

Börja med att använda sökfunktionen längst upp till höger på webbplatsen. Skriv in ”Personlig Assistans” varpå samtliga artiklar inom området kommer att presenteras i ett sökresultat. Klicka på ”Personlig Assistans” vilket är startsidan varifrån sedan ytterligare undersidor kan hittas. Här presenteras tre grundstenar inom ämnet.

Så får du personlig assistans

Under denna rubrik på hemsidan hittar du all information som behövs för att ansöka om denna hjälp. Efter en bedömning av kommunens handläggare avgörs hur mycket assistans du kan få. Du kan därefter välja vilket företag i Gästrikland som ska utföra tjänsten alternativt om kommunen ska få ansvaret. Den som gjort utredningen ska, vid begäran från dig, ge en lista på de assistansbolag i Gästrikland som kan anlitas. I många kommuner går det även att hitta listan på dess hemsida. Därefter är det assistansbolaget och du som skriver avtal och ofta även en genomförandeplan, varpå hjälpen kan påbörjas.

Så här fungerar personlig assistans

Här presenteras generell information kring vilken hjälp som ett assistansbolag har rätt att ge, vilket inflytande du kan ha över detta samt vad som klassas som hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Hjälp kan ges vid exempelvis personlig omvårdnad, hemmets skötsel och/eller stöd att delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.

Personlig assistans utförd av Gävle kommun

Om du inte väljer privat assistansbolag kan Gävle kommun väljas som utförare av hjälpen. Hur detta går till och vad man själv kan påverka går att läsa mer om på gavle.se.

De flesta väljer privata företag för assistansen

Oavsett om mätning sker på assistansbolag i Gästrikland, Gävleborgs Län eller Gävle så är statistiken tydlig. De flesta väljer att få hjälpen från ett privat assistansbolag istället för att ha kommunen som anordnare. I Gävleborgs län var det ca 480 personer som hade assistans under 2018 och av dessa valde 63 % att ett privat assistansbolag skulle utföra tjänsten. Det var 31 % som valde kommunen. Resterande hade antingen kooperativ eller egenanställning. I jämförelse med andra delar av Sverige är det ändå ganska låg siffra. I flera län är det över 70 – 75 % som väljer det privata alternativet.