3 skäl till att företagslarm är viktiga

  • Företagslarm ger en ökad säkerhet i företagets lokaler genom att bevaka dygnet runt. Självklart kan lösningarna se olika ut från fall till fall, men många företag väljer idag att använda en komplett larmlösning med video och utryckning. Denna typ av företagslarm är effektiv och levereras av flera olika larmbolag.
  • När ett företag använder ett aktivt larmsystem kommer detta att gynna klimatet på företaget, eftersom tryggheten i lokalerna ökar och risken för skadegörelse eller inbrott minskar markant. Detta gäller särskilt de företagslarm som kombineras med patrullering av anslutet vaktbolag.
  • Dagens företagslarm kan skräddarsys för att passa de allra flesta företag inom de allra flesta branscher. Genom denna flexibilitet får alltså fler företag än någonsin möjligheten att säkra sin verksamhet genom att använda ett specialanpassat larm.

Så kan ett modernt larmsystem gynna ett företag

Eftersom en trygg arbetsplats kan bidra till ökad produktivitet hos medarbetarna är det en självklarhet för många företag att skaffa adekvata larm till verksamheten. Därtill kommer värdet att trygga de materiel som finns i företagets lokaler, och förhindra vandalism och klotter på företagets fastigheter. Det finns ofta många fler värden i ett företag än man först tänker sig, men en modern larmlösning, framtagen av skickliga larmkonsulter, tar noga tillvara alla dessa materiella värden.

3 vanliga anledningarna att uppgradera företagets larm

  • Man vill se till att larmets funktion motsvarar företagets och dess inventariers värde — kanske har företaget nyligen investerat i nytt materiel, utökat sitt lager (och därmed lagervärdet) eller i nya maskiner eller elektronik?
  • Företagets omgivningar upplevs som otrygga, och därför vill företaget öka säkerheten i lokalerna och dess direkta närområde. I dessa fall är det extra intressant att titta på larmlösningar med möjlighet till patrullerande väktare som kan passera och direkt-bevaka fastigheten några gånger per dygn.
  • Företagslarmet ses över i sin helhet och man inser att en uppgradering behövs — kanske är det dags att satsa på bevakning med kamera och direktkoppling till väktare, eller ett system att använda dagtid för att snabbt tillkalla uppbackning om kriminella handlingar så som snatteri, våld eller hot om våld skulle förekomma i företagets lokaler.