seo analysFör många företag är det väldigt viktigt att få en bra placering i Googles sökresultat, både för att kunna visa kunderna att de finns och för att få en bra försäljning. Vilken plats man får i resultatet beror på hur duktig man är på sökmotoroptimering, eller SEO som det ofta förkortas. Sökmotoroptimering brukar delas in i två typer, on-page SEO och off-page SEO.

Off-page SEO är handlar om allt som görs utanför den egna siten, till exempel vad andra skriver om siten, vilka som länkar till den och vilka ord de använder i länktexterna. On-page SEO handlar om allt som man kan göra på den egna siten för att påverka sökresultatet.

Titles

En av de viktigaste sakerna som man ska kolla upp när man börjar med on-page SEO är att se så att alla sidor på webbplatsen har unika titles som tydligt talar om för Googles robotar vad varje sida handlar om. Genom att berätta vad som är unikt med varje sida så kan de olika sidorna lättare ranka för olika sökord i sökresultatet. Titeln blir också webbplatsens ”rubrik” i sökresultatet, så det är viktigt att den skrivs för besökaren också, inte bara robotarna.

Meta description

En sites meta description påverkar inte dess plats i sökresultatet, men det är den text som oftast visas för besökaren under titlen i sökresultatet. Den ska alltså vara så klickvänlig som möjligt samtidigt som den berättar om vad sidan handlar om och gärna med en tydlig uppmaning om att gå in på sidan. Om ordet som besökaren har sökt på finns med i meta description-texten så kommer det att bli fetmarkerat. Det är bra att tänka på när man skriver dem.

Rubriker

I HTML finns det sex rubriknivåer som man kan använda, de använder sig också Google av för att tolka vad sidan handlar om. Den högsta nivån kallas H1, den ska bara finnas en gång på varje sida på siten och ska vara samma som titlen. De övriga rubrikerna heter H2, H3 och så vidare fram till H6.

Texter

När Google var nytt så tittade robotarna bara på texten på sidan för att se vad den handlade om. Det innebar att vilken placering som den fick i sökresultatet berodde på hur många gånger ett visst ord fanns med i texten. Idag tittar robotarna mycket mer på hur nyttig en viss site skulle kunna vara för användaren, så sidor som upprepar ett ord för mycket kan bli straffad genom att plockas bort ur sökresultatet.

Tidigare pratades en hel del om ”sökordsdensitet”, det vill säga hur många procent av en viss text som utgörs av sökordet. I takt med att Google har blivit bättre på att känna igen relaterade sökord och synonymer så har det nästan slutat att användas.

Att synas på Google

Idag är de flesta företagare överens om att det är väldigt viktigt att synas på Google. Det kommer med stor sannolikhet bara att bli viktigare i takt med att nya generationer växer upp med en mobil eller surfplatta i handen.