Fördelar med bergvärme

Bergvärme är en investering som kan löna sig. Tack vare hur billigt det är i drift finns möjligheter att spara stora summor pengar på uppvärmning. Men visst är det en långsiktig investering – och den initiala kostnaden kan vara mycket stor.

Det är inte en lösning för alla. Många har en tomt som kräver mycket djup borrning, vilket kan göra att investeringen inte hinner löna sig på många decennier. För dem som det passar, passar det dock väldigt bra.

Så vilka är egentligen fördelarna med bergvärme? Förutom de generella fördelarna att man sparar pengar och det är miljövänligt, så kan följande nämnas:

Kräver inget stort utrymme på tomten

Bergvärme kan fungera för de allra flesta villaägare, även i städer som Stockholm, där villaägarna ofta har ganska små tomter. Till skillnad från många andra energisystem krävs inget stort utrymme. Hålet som krävs är bara en och en halv decimeter i diameter, och ingreppet som görs på tomten är minimalt. Gräset kommer sedan att växa över det, och några spår av ditt värmesystem kommer inte att synas på gräsmattan.

En investering som lönar sig på sikt

Förvisso är det inte billigt att investera i ett bergvärmesystem. Den totala kostnaden kan bli nära 200 000 kronor om mycket borrning krävs. För de flesta blir det dock avsevärt mindre än så.

Det bör ses just som en investering. Värmekostnaderna kommer sannolikt att minska markant. Om du för närvarande har ett dyrt uppvärmningssystem, så som direktverkande el till exempel, så blir skillnaderna stora. Det är även billigare än till exempel fjärrvärme (som bland annat är vanligt i Stockholm och i städer överlag). Faktum är att det är ungefär dubbelt så dyrt med pellets, enligt en värmepumpsleverantör.

För att det ska hinna löna sig krävs en lång livslängd. Det bör inte glömmas att det även ökar värdet på huset.

Inget underhåll

Många andra värmesystem kräver underhåll och arbete för att hållas igång och för att skötas om. En bergvärmepump kräver en väldigt liten arbetsinsats, och bränsleförsörjning och sotning är det inte tal om.

Driftsäker med jämn temperatur

Energin, som kommer från solen och som är lagrad i marken, avger en jämn temperatur under hela året. Sverige har ett skiftande klimat – något som bergvärme klarar av utmärkt att hantera – oavsett om du bor i Stockholm, Sundsvall eller Malmö.

Vill du veta mer om bergvärme är den här sidan värt ett besök.