Olika arbetsområden för en advokat

Juridiken är en djungel för många eftersom det är så otroligt brett och det finns mycket man kan jobba med om man är utbildad advokat. Det mesta som sker i samhället regleras av lagar och regler men det är inte alltid alla parter kommer överens. Civilrätt, familjerätt, arbetsrätt och bolagsrätt är ett axplock av olika inriktningar som förklaras närmare nedan.

Civilrätt

Tvister som uppstår mellan privatpersoner regleras av civilrätten. I vissa fall kan det även gälla en tvist mellan en privatperson och ett företag eller liknande. Som advokat inom detta område jobbar man mycket med juridisk rådgivning där man också representerar en person i samband med en tvist som uppstått av någon anledning. Bland annat köprätt och allmän avtalsrätt är vanligt förekommande för den som arbetar inom det här området.

Familjerätt

Familjerätt är egentligen en del av civilrätten men eftersom även detta är ett stort område finns det många jurister och advokater som riktat in sig enbart inom detta område. Man behandlar och reder ut frågor som rör arv, barn och parförhållanden och det finns en mängd exempel på vanligt förekommande mål. Ofta handlar det om att separerade föräldrar inte kommer överens kring vårdnaden av deras gemensamma barn men även bodelning och andra problem som kan uppstå i en relation. Det är även vanligt att familjemedlemmar inte är överens när det gäller arv och fördelning när en närstående har gått bort och då kan en advokat inom familjerätt vara till bra hjälp. När det kommer till familjerätt är www.familjerättstockholm.com en bra sida att läsa vidare på.

Arbetsrätt

Arbetsrätten till stor del uppbyggd av olika kollektivavtal och även det som reglerar olika förhållanden mellan arbetsgivare och dess anställda. Som advokat inom det här området arbetar man med frågor som rör bland annat anställningsformer, avsked och uppsägning samt andra delar som har med företagande och anställningar att göra. Man kan vara ombud för båda parter om en tvist skulle uppstå och det är vanligt med rådgivning även här.

Bolagsrätt

Likt föregående område är även detta ett område som rör arbetslivet till stor del. Det handlar främst om frågor som rör bolag, föreningar och olika typer av stiftelser. Man är väl insatt kring vilka regler som finns för olika bolagsformer och hur dessa bildas och eventuellt upplöses om problem skulle uppstå. Många stora företag har egna jurister eller advokater som sköter allt det juridiska som rör det aktuella bolaget.