Rent och snyggt på kontoretAlla som någon gång befunnit sig på en arbetsplats där man har gemensamt ansvar om exempelvis disken och ordningen i kök och matsal har också sett lapparna – din mamma jobbar inte här -, man har sett de arga mailen och man har också sett hur vissa anstränger sig medan andra inte alls bryr sig. Det här är inte svårare att förklara än att säga – alla är vi olika. För vissa är hygienen sekundär och man har inget behov att ett pedantisk hem eller en välstädad arbetsplats och vissa personer är precis tvärtom och kräver ordning och reda vart än de befinner sig. Det som dock är talande i detta gällande ett gemensamt ansvar är att det i många fall inte fungerar och att det skapar onödig friktion mellan anställda som i sin tur leder till en sämre arbetsmiljö.

Alla vet att en sämre arbetsmiljö skapar sämre produktion och att man av den anledningen således bör ta frågan om hygien på arbetsplatsen på största allvar. Om man som företagare har ett kontor där flertalet anställda finns inhysta så måste man – om gemensam städning av exempelvis köket inte visar sig fungera – helt enkelt överväga andra alternativ. Ställer man exempelvis utökad kontorsstädning på ett kontor på Södermalm mot kostnaden som en minskad produktion för med sig så borde valet också vara väldigt enkelt att göra.

I frågan ska man också väga in en annan viktigt aspekt utöver denna trivsel och detta i form av sjukdomar. Har man inte en tillräckligt bra kontorsstädning – eller en kontorsstädning som sker vid för få tillfällen – så kommer detta indirekt också att leda till ökade sjukdagar bland de anställda och detta är en kostnad som både är onödig och i slutändan väldigt dyr – oavsett om det handlar om ett kontor på Södermalm eller en verkstad i Motala. Bakterier och smuts leder till vantrivsel, sjukdomar och en sämre produktion. Som företagsledare har man i och med dessa tre faktorer all anledning att utöka sin kontorsstädning om man märker att någon av dem böjar märkas.

Hitta rätt företag för kontorsstädning

Om man har ett kontor i Stockholm och på Södermalm så har man också goda möjligheter att hitta ett både bra och billigt företag som utför regelbunden kontorsstädning helt efter de behov man har. Detta kan vara lite svårare att göra i en mindre stad där det dels finns färre firmor och där dessa dels också brukar vara nischade mot andra verksamheter – butiker, privatpersoner, skolor och andra offentliga miljöer och lokaler.

I Stockholm kan det vara så att en städfirma på Södermalm helt specialiserat sig just på tjänsten kontorsstädning och det här kan man tycka vara lite väl åt det extrema hållet.

Men, faktum är att just kontorsstädning är något som verkligen kräver vissa specialkunskaper. Det handlar nämligen ofta om sena kvällar där man ska städa en miljö full av tekniska och känsliga instrument. Därtill ska även läggas det faktum att anställda på ett kontor ofta jobbar enligt vissa rutiner – det vill säga; papper som ligger på ett sätt ska också återplaceras och här gäller det således att även ha ett gott minne. Hittar man ett bra företag för sin kontorsstädning så ska man också – oavsett pris – försöka hålla fast vid denna.