Trots att man omnämner Sverige som ett av världens mest sekulariserade länder är det allt fler som söker svar på livets frågor. Tanken om att det finns mer än vi ser med blotta ögat är inte på något vis främmande och allt fler väljer att söka för att faktiskt hitta svar! När man för några år sedan talade om medium och meditation, var det inte ovanligt att det klassades som New Age och därmed konstigt och fel. Att i dagsläget tala om samma frågor är för många självklart. En hel del har skett under de senaste åren och vissa jobbar ständigt för att visa på en värld i relation till den vi lever i. Terry Evans är en av de som gjort sig känd för att aktivt jobba för att människor skall våga tro på någonting mer. Det är sällan i termer av dogmatiska traditioner utan i allt väsentligt rör det sig om individen och vad han eller hon tror på. När man skall hjälpa någon hitta vägen är det nära till hands att tolka Terry Evans som att denna väg kan se ut nästan på vilket sätt man vill. Detta är också en uttalad tanke i den verksamhet Terry Evans driver.

Meditation

Att söka efter svar på tunga frågor i livet och att förstå mer om individen är någonting som kan påverka allting i vardagen. För Terry Evans kom det inte som en överraskning att saker och ting förtydligades i samband med det arbete han utförde. Dock hittade han sätt att tolka och förmedla teknik som kan bidra till svar. När han befann sig i en kris började han meditera på ett sätt han inte tidigare brukade. Över tid fick han dock klart för sig att detta sätt att förstå sin omvärld och sig själv var någonting som han kunde föra vidare.

Terry valde att paketera hela tekniken och kalla det för bergsmeditation. Detta är någonting han lär ut och som flera elever nu också håller utbildningar i. Det handlar i vanlig ordning inte om att få allting klart och serverat framför sig, utan om att nå en förståelse och ett lugn inuti. När man över bergsmeditation handlar det till stor del om fantasi och intuition. Genom att låta hjärnans olika delar flyta samman och att överbrygga distansen känslor – logik kan detta vara ett sätt att inte bara förstå hur man själv är och varför man agerar på ett visst sätt, utan också komma till klarhet med vad man skall göra för att förändra och kunna vara harmonisk och i balans.

Det är svårt att sammanfatta Terry Evans bergsmeditation på ett par stycken i en artikel, men det finns en hel del information för den som skulle vara intresserad av att lära sig mer om denna teknik och hur man kan jobba själv. Det företag som nu jobbar med bland annat dessa tekniker har en öppen hållning till olika tankar och ideal. Som besökare kan man därför använda sig av utbudet på ett sätt som är till nytta för den utveckling man är i.