I takt med att användningen av sociala medier ökar, utvecklas också de kanaler med vilka man bäst når ut som företag. Ett av de nya och mest populära sätten att nå nya och redan befintliga kunder är via e-post. Vilka är fördelarna med marknadsföring via e-post, och hur kan man vara säker på att nå fram? Här får du bäst e-postmarknadsförings tips i syfte att nå ut till just din målgrupp!

Vad är fördelarna med e-postmarknadsföring?

Det finns många fördelar med marknadsföring via e-post. Dessa är bland annat:

 • Kostnadseffektivt
 • Möjliggör stor räckvidd
 • Mätbart

Att nå sina kunder via e-post är ett kostnadseffektivt alternativ till mer traditionella kanaler för marknadsföring. Ett e-mail kostar ju ingenting att skicka, eller hur? Det möjliggör dessutom för att man med enbart ett enda färdigställt mejl kan nå en bred massa av potentiella, eller redan befintliga, kunder. Dessutom kan ens budskap spridas vidare genom de kunder man når, exempelvis genom att dessa delar vidare genom sina egna kanaler på sociala medier.

Marknadsföring via e-post gör det också enklare att mäta resultat, till skillnad från exempelvis pappersutskick eller reklamskyltar. Genom att det hela sker digitalt kan man nämligen mäta exempelvis hur många som klickar sig vidare på länkar som finns med i mejlet, eller som anmäler sig till att ta emot nyhetsutskick från företaget. Detta gör också att företaget får mer kännedom om kunderna i sin målgrupp.

E-postmarknadsföring 3 tips

Trots fördelarna med e-post är det inte alla som vet hur man optimerar sin marknadsföring via denna form av utskick. Här kommer tre smarta tips för e-marknadsföring!

 • Intresseväckande ämnesrad
  Ämnesraden på mailutskicket är det första som läsaren kommer se. Se därför till att denna skapar nyfikenhet hos läsaren! Annars riskerar mejlet att försvinna bland alla andra mejl.
 • Call to Action
  Med Call to Action menar man en uppmaning, exempelvis att man uppmuntrar läsaren av mejlet att klicka på en länk eller anmäla sig till nyhetsbrev.
 • Professionell layout
  Lägg tid på att skapa ett utskick med informativ och proffsig design. Eftersom du ska skicka samma mail till en mängd människor är det inte värt att snåla på layouten.