Polyuretan är plasten som används till mycket. Du hittar den i dina sportkläder men även i ditt kylskåp eller i fogmassor. Polyuretan finns i ditt hem, på arbetet och i bilen. Det är ett plastmaterial som är känt för att ha stor motståndskraft men det har även vissa miljöeffekter och påverkar till exempel vattenlevande organismer negativt.

Polyuretan är den moderna plasten som går att anpassa efter en mängd olika användningsområden. Materialet är känt för att vara praktiskt och kan i tillverkningen göras både hårt och mjukt. Några användningsområden är till exempel isolering av olika slag, som till exempel i frysboxar eller kylskåp eller så används det som vanlig byggisolering. Polyuretan avvänds även vis tillverkning av kläder, till exempel i skosulor eller för sportplagg, detta eftersom det ofta används som membran för olika typer av funktionskläder så det på detta sätt skapar en vattenavvisande yta. Ett annat område där polyuretan används är som stoppning. Det kan handla om att fylla möbler med stoppning eller fyll madrasser. Det används även vid tillverkning av lim och färg.

Ett modernt material med stor motståndskraft

Som du märker är polyuretan ett mycket flexibelt material som kan användas till en mängd olika saker. En anledning till att materialet polyuretan är så populärt är att det är känt för att vara motståndskraftigt mot nötning. Det klara även av en stor variation av temperatur, mellan ungefär – 40 grader Celsius och upp till plus 80 grader Celsius så klarar sig materialet fint. Det är även motståndskraftigt mot vatten, bensin, olja eller andra vätskor som kan påverka vissa material negativt. Materialet är även omtyckt för sina goda elektriskt isolerande egenskaper.

Vissa miljöeffekter

Tillverkningen av polyuretan går till genom att en så kallad isocyanat utsätts för alkohol och reagerar med denna. Isocyanater anses av vissa vara cancerframkallande. Om du använder kläder där polyuretan ingår så utsätts du inte för några faror, men vid förbränning av polyuretan som frigörs farliga ämnen. Detta ämne är även skadligt för varelser, vattenlevande organismer, som lever i våra vattendrag där de anses ha skadliga långtidseffekter hävdar bland annat Naturskyddsföreningen.