Personlig assistans är en av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som i sig är en rättighetslag. Att beviljas personlig assistans i Örebro kostar ingenting för den som beviljas, utan det är antingen kommunen eller Försäkringskassan som går in med ersättning till den anordnare som man valt att anlita.

Ansöka hos kommun eller Försäkringskassan

En del kanske tror att det är “bara” att ha ett stort behov av hjälp med olika saker för att beviljas personlig assistans i Örebro. Men tyvärr är det inte så enkelt, utan man måste uppfylla vissa krav för att ens ansökan om personlig assistans ska kunna beviljas. Man behöver bland annat vara yngre än 65 år. Är man äldre än så hänvisas man till att ansöka om hemtjänst istället. Dels behöver man klargöra om man behöver hjälp med de grundläggande behoven mindre än mer än 20 timmar per vecka. Om det är så att de hjälpen med de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka är det Örebro kommun som är ansvariga för både beslut om den personliga assistansen men också för de kostnader som uppstår. Man kontaktar kommunen själv genom att i de flesta fall kontakta med LSS-handläggare på socialtjänsten, eller använda sig av blanketter som brukar finnas på kommunens hemsida. Efter ansökan sker en utredning och man får givetvis ett beslut som man också har möjlighet att överklaga.

Om man är i behov av hjälp med de grundläggande behoven med mer än 20 timmar per vecka, ansöker man om assistansersättning hos Försäkringskassan. Man behöver ansöka, ha ett läkarutlåtande som styrker de funktionsnedsättningar och behov man har och sedan har man ett personligt möte med en handläggare. Beslut brukar fattas inom cirka fem månader.

Personlig assistans för barn

Som sagt, man behöver vara yngre än 65 år för att beviljas personlig assistans i Örebro, vilket innebär att även barn kan ha rätt till insatsen. Vad gäller barn krävs att det finns ett barnperspektiv, ett barn ska kunna leva som andra barn och kräver lite annorlunda saker i sin utformning än personlig assistans för vuxna.

Hur man väljer assistansanordnare i Örebro

Valet som man står inför med att välja assistansanordnare kan kännas både roligt och stressigt och tungt. Man vill givetvis anlita den perfekta assistansanordnaren av personlig assistans i Örebro, men ibland kan det vara så att man inte känner att valet var det rätta. Och det går det självklart bra att byta, och den processen brukar vara relativt enkel och smidig. Men om man passar på att jämföra, fråga och utvärdera assistansanordnaren innan man väljer, kan man få en bra hint om den passar för en själv eller inte.

Det finns även olika typer av assistansanordnare. Man kan välja kommunen, ett privat företag eller ett brukarkooperativ. Man kan också välja att var sin egen arbetsgivare och då anställa sina egna personliga assistenter eller så kan man välja att köpa personlig assistans från ett företag/anordnare som man själv faktiskt äger. Som du märker, är valen många.

Se vidare information på Assistansförmedling.se