Det finns idag främst två olika slags behandlingar som sker vid hårtransplantationer. Dessa brukar förkortas med FUE-metoden och Strip-metoden. De skiljer ganska mycket både utifrån hur stort ingrepp som sker samt prisnivå. Däremot kan det vara svårt att som privatperson avgöra vilken behandling som är bäst. När ”flikarna” blir större och större kan olika slags hårtransplantationer locka. Ett sätt att permanent få tillbaka hårväxten på de delar av huvudet där hårsäckarna inte längre levererar. Bara i Stockholm finns ett tiotal kliniker som enbart specialiserat sig på hårtransplantationer. Utöver finns även allmänna skönhetssalonger som erbjuder vissa behandlingar. Oavsett så är transplantation ett ganska stort ingrepp vilket även speglar sig i prisnivån.

Det är när det kommer till hur kirurgen tar ut hårsäckar som dessa metoder skiljer sig främst. Strip innebär att kirurgen opererar bort en hudremsa som därefter förflyttas. Med FUE tas enstaka hudsäckar som förflyttas. Då FUE innebär mer detaljerat jobb blir självklart kostnaden större. Men det blir även ett mer exakt jobb. En del kliniker väljer att enbart erbjuda ena behandlingen medan vissa erbjuder bägge och i vissa fall även en kombination av dem.

Vad kostar en hårtransplantation i Stockholm?

Hur mycket hårtransplantationer kostar beror i första hand på hur många hårsäckar som behöver flyttas. Detta inte minst om man väljer FUE. Ett av de större företagen i Stockholm anger tre olika prisnivåer. Det lägsta priset är ca 30 000 kr och innebär då 1000 hårsäckar. Dyraste är ca 60 000 kr vilket innebär 2500 hårsäckar. Det går därmed inte att göra en enkel prisjämförelse av olika kliniker i Stockholm utan man bör först göra en undersökning som visar på hur många hårsäckar som förväntas behöva flyttas.

Ett alternativ är att köpa denna operation i något annat land. Men då är det viktigt att man väljer kliniker som har samarbete med svenska företag och där man kan få svensk garanti. Detta har blivit allt vanligare och paketresor med både boende, behandling och resa kan bokas via skönhetssalonger i Stockholm. Vad det kostar beror därmed både på vilken behandling som väljs och var den kommer att utföras. Men fokusera inte i första hand på priset utan istället på vad du får och var du känner dig trygg. Kom även ihåg att det kan vara svårt att reklamera dessas operationer.