Veterinärer måste ha en utbilning och en licens för att få öppna en egen praktik eller börja hos någon annan. Dessa utbildningar är väldigt tillgängliga och ligger utspridda över hela landet – det finns dock ett flertal som är centrerade kring storstadsområdena och främst då i Stockholm. Själva utbildningen varvar teoretiska kunskaper med mer praktiska och inkluderar allt som veterinärer måste kunna, olika behandlingar av djur och så vidare, innan de får sin licens.

Dock ska man veta att det finns olika inriktningar som man kan välja som veterinär också och dessa val brukar ske någonstans i mitten av utbildningen. De populäraste grenarna inom veterinärsyrket kallas klinisk veterinär och officiell veterinär och skillnaden mellan dessa två är att den förstnämnda mer arbetar med det man tänker sig då man hör ordet veterinär – nämligen att behandla, ta hand om och operera sjuka eller skadade djur. Den sistnämnda – den officiella sorten av veterinärer- arbetar mer med inriktning mot livsmedelsverket och kollar olika slakterier, hantering av djur och hur mejerier och annat sköter sina uppgifter och att de håller sig till reglerna.

Träffar du veterinärer i Stockholm så kan du alltså inte ta för givet att det bara handlar om sjuka djur – nej, yrket är brett och den du träffar kan alltså lika gärna arbeta med att se till att den mat du får på bordet är rättvist och rätt framtagen. Utbildningen för veterinärer – oavsett inriktning eller vart den sker – brukar dock vara densamma och här räknar man med ungefär 5.5 år. Något som låter som en lång tid, men för de veterinärer som genomfört utbildningen har tiden snarare gått för fort – detta oavsett om den skett i Stockholm eller Umeå. Veterinärsyrket är nämligen komplext och det tar tid innan man är fullärd och även om man har sin examen så kan man bli tvungen att rådfråga sina kollegor om hjälp och viss assistans.

Hur jobbar veterinärer i Stockholm?

Hur olika veterinärer arbetar beror ju till stor del av vilken inriktning de valt under utbildningen. Veterinärer i Stockholm kan alltså lika gärna jobba med det officiella som det kliniska och en del väljer även att kombinera dessa två. Men då krävs det naturligtvis även lite extra studier så att man känner sig lika säker inom bägge grenarna av yrket.

Men om vi tar officiella veterinärer i Stockholm så kan alltså en sådan få besöka ett slakteri en bit utanför staden för att göra ett oanmält besök – man gör det oanmält för att slakteriet inte ska kunna ändra sina rutiner till det bättre. Väl där kollar man så att allting sköts enligt reglerna – hygien, hantering av avfall, själva slakten, i stort sett allt som handlar om djuren. Skulle detta inte skötas så agerar veterinärer på plats som så att de anmäler till livsmedelsverket som därefter beslutar om eventuella påföljder.

Det här slakteriet i Stockholm har alltså all anledning att ta de veterinärer som kommer på besök på allvar då det i slutändan kan leda till dryga böter, eller i värsta fall, en stängning av verksamheten. Veterinärer har alltså viss makt – och detta över hela landet och inte bara i Stockholm.