När kommuner tar fram planer för hur frilufts- och grönområden ska anläggas och utnyttjas brukar det i mångt och mycket se ungefär likadant ut. Det finns vanligtvis ett flertal olika parker, vandringsspår och liknande att besöka för den som vill ägna lite tid utomhus. Däremot är det långt ifrån alltid som det finns ett bra och lättillgängligt utegym för den som vill gymma i den friska luften. Men detta är dock en facilitet som allt fler kommuner har börjat kika på att implementera och tur är väl det!

3 skäl att anlägga ett utegym i din stad eller kommun

Vill du att träning och motion är någonting som ska vara gratis och tillgängligt för alla? Då passar ett utegym perfekt in på denna beskrivning! Utomhusgymmet ger dig nämligen tillgång till alla de fördelar som finns med att gymma på ett traditionellt gym inomhus. Till exempel kan du använda anläggningen för att styrketräna, jobba upp flåset eller öka din rörlighet. Detta samtidigt som du får din dagliga dos av D-vitamin i det naturliga solljuset.

Det finns många olika skäl att anlägga ett utegym i den stad eller kommun där du bor. Till dessa hör att:

  • Gymutrustningen är tillgänglig för alla. I den bästa av världar skulle alla ha råd att antingen köpa ett medlemskort hos ett kommersiellt gym eller införskaffa ett alldeles eget hemmagym. Så är dock inte fallet, men ett utomhusgym är utmärkt på så vis att den gymutrustning som finns i denna är tillgänglig för alla människor. Så när en sådan anläggning anläggs får alla invånare möjlighet att komma i form och bli lite mer hälsosamma.
  • Ett gym utomhus kan lindra personers stress. Överallt i vårt avlånga land blir invånarna idag allt mer stressade. En bieffekt av den ökade stressen är att brottsligheten brukar stiga i takt med att personer blir allt mer stressade och utsatta i samhället. Träning har dock visat sig vara ett effektivt redskap för den som vill lindra sin stress och förbättra sin mentala hälsa såväl som sin fysiska sådan. Så utomhusgymmet och den utrustning som finns i detta kommer inte bara hjälpa invånarna att bli starkare utan även leda till ett ökat välbefinnande rent generellt.
  • Utomhusgymmet kan locka till sig nya invånare. Det är ingen hemlighet att det råder en stor brist på utegym i Sverige idag. Så genom att anlägga ett fint och bra sådant kan ni sätta er ort och kommun på kartan för hälsomedvetna svenskar. Därmed är det inte omöjligt att utomhusgymmet faktiskt kan locka till sig ett antal nya invånare.