Ett stambyte i Stockholm bör inte utföras hipp som happ och hur som helst. Detta är trots allt en stor och omfattande underhållsåtgärd. Därför bör den föranledas av en förstudie som utförs av en konsult med expertis inom detta område. På så vis kan man säkerställa huruvida statusen på badrum och rör är okej eller om det är dags att faktiskt byta ut stammarna. Läs vidare så berättar vi mer!

Därför bör en förstudie göras inför ett stambyte i Stockholm

Varför är det då så viktigt att en förstudie görs inför ett stambyte i Stockholm, kanske du undrar? Det korta svaret är att denna tekniska undersökning bör göras för att kontrollera skicket på rörledningarna. Detta i syfte att minimera risken för att vattenskador uppstår i fastigheten. Vi skulle dock kunna brodera ut detta kortfattade svar en aning. Fortsätt att läsa så berättar vi mer nedan!

Tänk på detta om det blir tal om att byta stammarna i fastigheten

Har er fastighet drabbats av ett större antal vattenskador? Om så är fallet brukar ni som förening eller fastighetsägare få betala ett betydligt högre självriskbelopp på försäkringen. I värsta fall kan faktiskt försäkringsbolaget till och med komma att utförsäkra er! Vad detta innebär är att er försäkring då inte längre har täckning för om vattenskador uppstår. Detta är naturligtvis en långt ifrån ideal situation.

Därför bör ni göra följande för att förhindra detta:

  • En konsult bör utföra förstudien. Se till att hyra in en expert som konsultar inom området. Denne kan kontrollera den aktuella statusen på såväl rör som badrum i fastigheten.
  • Förstudien kan innefatta olika moment. Förstudien kan utföras på lite olika sätt beroende på hur konsulten jobbar. Till exempel kan den utföras genom så kallad rörfilmning. Men det kan även handla om att konsulten gör en okulär besiktning av rören. Dessutom är det vanligt att en fuktmätning görs i de badrum och andra utrymmen där rören befinner sig.
  • Det är en klok investering. Värt att tänka på när ett stambyte i Stockholm kommer på tal är att detta är en förvisso kostsam men samtidigt också klok investering.